Katalog filmů

KAVIÁR - DATABÁZE FILMŮ O ARCHITEKTUŘE

Pod názvem projektu Kaviár Brno se skrývá podtitul: "Kino A VIdeo v ARchitektuře". Všemi typy vizuálních médií prezentuje architektonická díla, rozhovory s architekty, práce umělců a architekturu jako součást globálních ekonomicko-demografických otázek v širším společenském kontextu.

Kaviár, jako podpůrný vzdělávací program Fakulty architektury v Brně, přibližuje architekturu a umění prostřednictvím filmových večerů. Promítání jsou provázena vstupní přednášky autorů prezentovaných děl, tvůrců filmových záznamů i odborníků dané problematiky. Volné diskuse účastníku se staly nedílnou součástí filmových seminářů určených studentům architektury, pedagogům i laické veřejnosti.

Kategorie:

Získané granty:

Kaviár Kaviár Kaviár Kaviár Kaviár Kaviár Kaviár Kaviár Kaviár Kaviár Kaviár Kaviár Kaviár Kaviár