video vzniklo v rámci workshopu Animace a architektura / 2013

Inventura stavění

v městaské památkové rezervaci v Brně


Autor: Adamec, Ehlová, Foltýnek, Holá, Goluchová, Jakubíková, Mazálek, Podpleská
Korekce: prof. Ing. arch. Petr Pelčák, Ing. arch. Bohumila Hybská
2012-2014
Zhodnocení nevyužitého stavebního potenciálu v centru města Brna. V první fázi bylo nalezeno kolem 60-ti rezerv. Rezerva je definována jako obálka území, které je nevyužité a mělo by se do určité míry zastavět. Doplněním těchto "nedostatků v městské struktuře dochází ke kultivaci okolního prostředí,

1 Metodika


Projekt Inventura stavění v MPR v Brně zpracovali členové osmičlenného kolektivu v několika fázích – analýzy, pocitová mapa, hledání rezerv, návrhy rezerv a návrhy bourání. Poslední fází projektu bude zpracování jednotlivých diplomních prací dle vybraných témat v rámci společného zadání.
celý článek

2 Analýzy


První fází projektu bylo vytvořit si co největší přehled o řešeném území a co nejdůkladněji se obeznámit se jednotlivými stavbami v Městské památkové rezervaci v Brně. Přes historické mapy, návštěvy archivů a průzkumy na místě jsme nashromáždili informace, na jejichž základě vznikly analýzy území.
celý článek


3 Pocitová mapa


Brzy jsme pochopili, že analýzy samy o sobě nevystihují podstatu města jako živoucího organismu, jehož obraz je vnímán a zároveň vytvářen především subjektivním vjemem jeho obyvatel, návštěvníků apod. Pro jeho zaznamenání jsme zvolili formu ankety, ve které měli možnost respondenti z řad veřejnosti.
celý článek

4 Rezervy


To vše vedlo k odhalení přibližně 60ti architektonických rezerv, ať už v podobě stavebních proluk, území vyžadující revitalizaci, možností nástaveb a jiných řešeních, vycházejících z potřeb každého konkrétního místa. Rezervy jsou definovány jako území, které je nevyužité.
celý článek


5 Návrhy rezerv


Návrhy se zabývali doplňováním stávající zástavby a zlepšováním podmínek území v rámci daných možností. Vyzkoušeli jsme si také, jak nalézt vhodnou náplň a smysluplné využití nové zástavby a odůvodnit tak náš zásah.
celý článek

6 Bourání


Návrhy zástavby po zbourání některé nevhodně umístěné stavby je dalším krokem po návrzích rezerv, kde docházelo pouze k doplnění stávající struktury. Zde tedy na stejných místech docházíme k různým řešením podle toho, jestli zástavbu doplňujeme, nebo vytváříme zcela nové pojetí území.
celý článek


7 O projektu


Fotogalerie z průběhu zpracování projektu 2012 - 2014.
celý článek