video / 2014

1 MetodikaAutor: Adamec, Ehlová, Foltýnek, Holá, Goluchová, Jakubíková, Mazálek, Podpleská
Projekt Inventura stavění v MPR v Brně zpracovali členové osmičlenného kolektivu v několika fázích – analýzy, pocitová mapa, hledání rezerv, návrhy rezerv a návrhy bourání. Poslední fází projektu bude zpracování jednotlivých diplomních prací dle vybraných témat v rámci společného zadání.

Naše zadání vycházelo z projektu Rezervy centra od Barbory Mikitové [1]. Její projekt se zabýval hledáním nevyužitého stavebního potenciálu na vzácném území Malé strany a byl důkazem, že přes mnohá stanoviska, že se jedná o stabilizované území, je zde mnoho nevzhledných míst a příležitostí pro vznik kvalitní soudobé architektury a dává jasné příklady možností přínosných intervencí v tomto území.

Na rozdíl do tohoto projektu, který nám byl inspirací v podmínkách MPR v Brně, nezůstáváme u stanovení rezerv a jejího využití, ale zabýváme se dále i projekty jednotlivých rezerv. Po stanovení rezerv rozpracováváme návrhy v dalších třech fázích: Návrh rezerv - doplnění stávající struktury, Bourání - nové pojetí území po odstranění nevhodné zástavby a vlastní řešení diplomového projektu.

Po skončení našeho projektu v květnu 2013 bychom rádi, kdyby na naši práci navázalo další zadání – zabývající se zbývajícím územím Brno-střed. A dále lze uvažovat zpracování pro celé město Brno, případně pro jakékoli město a vesnici v České republice.

Inventuru je třeba neopomíjet ani v architektuře. Je nutné se čas od času zastavit a začít bilancovat nad tím, co ve městě přináší kvalitu a co je naopak kontraproduktivní. Hledání, definování a návrh využití stavebních rezerv je jednou z možností, jak předcházet negativním urbanizačním trendům – bez zahušťování zástavby, nebo vnášení soudobé typologie a aktivit do centra města, dochází k deurbanizaci a rozrůstání města do okolní krajiny. Centrum města by přitom mělo být tím nejatraktivnějším územím, kde se soustřeďuje veškeré dění a je tím nejvhodnějším místem pro život obyvatel.

Stavění v městské památkové rezervaci s sebou přináší specifické nároky při navrhování spojené s otázkou umisťování novostaveb v historickém centru. V tomto směru máme za to, že je potřeba, aby se město rozvíjelo v každé době svého vývoje, i přes přehnanou opatrnost dnešních památkářů. Zásahy však musí být pokorné a citlivé, respektovat měřítko i členění okolní zástavby a hlavně opodstatněné - vytvářet v území nové možnosti a aktivity, tak aby byly jednoznačným přínosem. Současně musí soudobými prostředky vyjadřovat dobu svého vzniku.
1Diplomní projekt zpracovaný povedením Ing. arch. Romana Kouckého v roce 2011 na fakultě architektury ČVUT v Praze. Tento projekt si můžete prohlédnout na www.issuu.com/mikitova/docs/diplomni_projekt