slideshow / 2013

4 RezervyAutor: Adamec, Ehlová, Foltýnek, Holá, Goluchová, Jakubíková, Mazálek, Podpleská
To vše vedlo k odhalení přibližně 60ti architektonických rezerv, ať už v podobě stavebních proluk, území vyžadující revitalizaci, možností nástaveb a jiných řešeních, vycházejících z potřeb každého konkrétního místa. Rezervy jsou definovány jako území, které je nevyužité - chybějící zástavba vytváří nevzhledné nedostatky ve stávající struktuře (holé štíty domů, nežádoucí průhledy do vnitrobloků), ovšem v územně plánovací dokumentaci města nejsou evidovány jako stavební parcely.

Podle nás by však tato území měla být do určité míry zastavěna tak, aby nová zástavba citlivě doplnila stávající strukturu a obohatila své okolí. Máme za to, že doplněním těchto "nedostatků“ v městské struktuře dochází ke kultivaci okolního prostředí. Nelze kultivovat veřejný prostor, dokud nebude zkultivován také nevzhledný stavební fond, který jej obklopuje. Což je v rámci Brna bohužel běžná praxe a tímto projektem bychom na to rádi upozornili.