6 BouráníAutor: Adamec, Ehlová, Foltýnek, Holá, Goluchová, Jakubíková, Mazálek, Podpleská
Zde jsme se zaměřili na další úroveň uvažování o městské struktuře. Z historie známe historický vývoj a víme, že nejen z důvodu bombardování, byla její integrita ve 20. století na mnoha místech narušena. To následně vedlo k necitlivému způsobu zastavění těchto míst stavbami, jejichž měřítko a urbanistické umístění nenavazuje na okolní zástavbu a mnohdy nepříznivým způsobem dodnes ovlivňují celé své okolí. Proto navrhujeme tyto stavby zbourat a nahradit je takovou zástavbu, která by dokázala obnovit poškozenou strukturu města a byla jednoznačným přínosem pro své okolí. Je zřejmé, že tyto návrhy uvažujeme čistě akademicky, ale je podle nás důležité, aby se o této problematice vědělo a diskutovalo. Jak velký vliv mají stavby na své okolí? Ve chvíli, kdy je jejich působení po všech stránkách negativní, nemělo by se alespoň uvažovat o jiném řešení?

Návrhy zástavby po zbourání některé nevhodně umístěné stavby je dalším krokem po návrzích rezerv, kde docházelo pouze k doplnění stávající struktury. Zde tedy na stejných místech docházíme k různým řešením podle toho, jestli zástavbu doplňujeme, nebo vytváříme zcela nové pojetí území. Tyto projekty jsou prozatím zpracovány v rámci před-diplomního projektu a jejich řešení bude dále rozpracováno v další fázi projektu.

Zpracována byla následující zadání:

Areál „bývalé“ porodnice na Obilním trhu
Bára Jakubíková

Budova Ombudsmana a obnova ulice Údolní
Martina Goluchová

Budova Bílý dům a Žerotínovo náměstí
Martina Holá

Budova Domu potravin na Zelném trhu
Karel Adamec

Lokalita Benešova – pokračování brněnské okružní třídy (restriktivní verze)
Radim Mazálek

Lokalita Benešova – pokračování brněnské okružní třídy (extenzivní verze)
Jan Foltýnek

Zanádražní prostor a začátek ulice Křenová
Jana Podpleská

Nové sady a zakončení brněnské okružní třídy
Veronika Ehlová