ProStory

(ProStory)
Česká republika, 2011, 16 × 26 min
Produkce:
Česká televize
Zdroj:
on-line
Anotace:
Proč mají nové české stavby takovou podobu jakou mají, jak se v nich žije a jak je vnímají jejich uživatelé a okolí? Architektura je fenomén, v jehož rámci se protínají souvislosti společenského i osobního charakteru a v tomto smyslu ji můžeme vnímat jako zviditelnění "architektury mentální". V jednotlivých dílech autorské dokumetární série tak vystupují nejen architekti, ale také investoři, uživatelé staveb a rovněž ti, kteří vedle daných realizací žijí, pracují a procházejí. Autorka projektu Lucie Králová s odbornými poradci (Osamu Okamurou, Rostislavem Koryčánkem, Adamem Gebrianem) vybrala z let 1993-2011 výjimečné stavby, často oceňované u nás i v zahraničí, z nichž mnohé dosud vyvolávají kontroverzní reakce. Zároveň se jedná o realizace, které svým charakterem pokrývají různorodé architektonické podoby a funkce: banka, bazén, stodola, vila, klub, knihovna, kostel, rodinný dům, most, rozhledna, tiskárna, galerie a další. Před kamerou i za kamerou se přitom sešly výrazné autorské os
ProStory - obal média
Měřítko:
stavba
Téma:
novostavby, prostor, veřejný prostor
Období:
současnost
Místo:
Česká republika
Díly:
Baráky jsou vážná věc
BaZEN
Ekologika
Hrad pro všechny
Huť architektury
Monitor venkova
Most nad Ústím nad Labem
Načerno veřejně
Otevřený dům
Otevřený vesmír banky
Postavy domů
Přidaná paměť domu
Přikryl odkryl
Sedlácká metoda
V duchu betonu
Život v konceptu