Architektura z období 1948 - 1989

Komentovaná prohlídka
Video
2012, 3 min
Autor:
Ivan Floreš
Kontakt:
vanlores@gmail.cz
Status:
režie, kamera, animace, supervize, spolupráce, nápady
Anotace:
Prohlídka pod vedením Karla Doležela, který zúčastněným ukázal několik příkladů architektury z období 1948-1989. Návštěvníci se mimo jiné mohli dokonce podívat na Brno ze střechy výškové administrativní budovy na Výstavišti, či nahlédnout do útrob Ingstavu od architekta Ivana Rullera. www.brnohrajenacity.cz
Architektura z období 1948 - 1989 - obal média