Dům architekta

na Starém Brně
Animace
2012, 1 min
Autor:
Jan Adanus
Kontakt:
ja.adamus@gmail.com
Status:
architektura, animace, videomapping, kamera
Anotace:
Vizuální prezentace k návrhu townhousu v rámci ateliérového projektu s názvem Dům architekta na Starém Brně, UN3, FA VUT v Brně.
Dům architekta - obal média