Město žije

Urbanistická koncepce jako nový impulz rozvoje moderního města.
Video
2013, 4 min
Autor:
Ivan Floreš
Kontakt:
vanlores@gmail.cz
Status:
režie, kamera, animace, supervize, spolupráce, nápady
Anotace:
Třídenní architektonický workshop s názvem Město žije aneb Urbanistická koncepce jako nový impuls rozvoje moderního města se uskutečnil pod záštitou 1. náměstka primátora Roberta Kotziana a za podpory společnosti CTP ve 20. patře budovy Tower B. Zahájen byl 3. října 2013 nad modelem dotčeného území v informační kanceláři. Dvacet studentů architektury rozdělených do čtyř skupin se pod vedením profesora Petra Pelčáka zaměřilo na řešení okolí nádraží u řeky a propojení nové čtvrti s historickým jádrem. Výsledkem intenzivní nonstop práce byly jak návrhy urbanistického řešení území, tak detailnější architektonické uchopení vybraných míst. Mezi motivy společné všem skupinám patřilo užší přimknutí nové městské zástavby k samotnému nádraží, využití historického železničního viaduktu a propojení parků v historickém jádru se zelení u řeky Svratky.
Město žije - obal média