Meziválečná arch. - T. J. Sokol

Komentovaná prohlídka
Video
2012, 3 min
Autor:
Ivan Floreš
Kontakt:
vanlores@gmail.cz
Status:
režie, kamera, animace, supervize, spolupráce, nápady
Anotace:
V době mezi válkami byl Sokol největší a nejmasovější organizací přesahující i hranice Československa. Právě v této době Československá obec sokolská organizovala čilý stavební ruch a sokolovny ovlivňovaly tváře měst a obcí. Vůbec k největším stavebním podnikům patřil brněnský sokolský stadion v Kounicově ulici. O jeho dějinách, ale i současnosti a budoucnosti bude pojednávat komentovaná prohlídka. www.brnohrajenacity.cz
Meziválečná arch. - T. J. Sokol - obal média