Pocitová mapa

Video
2013, 2 min
Autor:
Jan Adanus
Kontakt:
ja.adamus@gmail.com
Status:
architektura, animace, videomapping, kamera
Anotace:
Natáčení videa, na téma Inventura stavění v městské památkové rezervaci v Brně, proběhlo v rámci zpracování diplomové práce skupiny studentů brněnské fakulty architektury. Studenti vytvořili Pocitovou mapu pro práci s veřejností a dotazníkovým šetřením zjišťovali, kde se lidem v centru města líbí, nelíbí, kde se setkávají, odpočívají a kde by chtěli bydlet. Výsledky ankety naleznete na tomto webu v sekci Animace / Inventura stavění / Pocitová mapa.
Pocitová mapa - obal média