Rajhrad

Benediktinskou cestou
Animace
2012, 3 min
Autor:
Jan Adanus
Kontakt:
ja.adamus@gmail.com
Status:
architektura, animace, videomapping, kamera
Anotace:
Pod záštitou města Rajhrad a Benediktinského opatství Rajhrad proběhl v areálu nejstaršího kláštera na Moravě ve dnech 1.- 4. listopadu další z workshopů projektu Místa s pamětí.
Rajhrad - obal média