Videomapping

instalace v Galerii MINI, FA VUT v Brně
Video
2014, 1 min
Autor:
Jan Adanus
Kontakt:
ja.adamus@gmail.com
Status:
architektura, animace, videomapping, kamera
Anotace:
Videomapping je zcela nový styl vizuálního umění - jde o prostorové a vizuální rozšíření možností 2D projekčního plátna. Hlavní náplní jsou projekce, které jsou provázány s objektem, na který se promítá, a usilují o rozbití vnímání perspektivy diváka. Pomocí projektoru lze zakřivit a zdůraznit jakýkoliv tvar, linii nebo prostor. Sugestivní hra světla na fyzickém objektu vytváří nový rozměr a mění pohled na zdánlivě „běžnou věc“. Video vzniklo v rámci výstavy, jejíž prostorová instalace byla zaměřena na představení potenciálu této technologie a možnosti jejího využití v reálných prostorách budov. Výstava se konala v rámci projektu Kaviár - kino I video I architektura.
Videomapping - obal média